Planul De Afaceri

Planul de afaceri este strâns legat de mediul de afaceri și de evoluția acestuia.Rolul și importanța unui plan de afaceri bine făcut a rămas aceeași până în zilele noastre. De fapt, principiile de bază ale banilor și ale afacerilor de succes, rămân
mereu neschimbate.


Un plan de afacere are ca utilitate atât prezentarea firmei sau a ideii,proiectului,afacerii dumneavoastră dar mai ales poate avea o utilitate de uz intern, conferirea unei mai mari claritați asupra segmentului de piață al afacerii, marketingului si gestionării întregii activități. Un plan de afaceri clar și realist vă ajută să vedeți dacă afacerea dumneavoastră se îndreaptă sau nu spre țelurile pentru care a fost demarată, daca nu, care sunt cauzele, unde este greșeala, cum se poate îndrepta și așa mai departe.

În primul rând un plan de afaceri trebuie să țina cont de profilul afacerii, de mediul în care se va desfașura activitatea, de obiectivele afacerii și de țelul urmărit prin realizarea acestora.Atunci când un plan de afaceri este bine realizat, acesta va contribui la realizarea de prezentari de succes catre parteneri de afaceri, finanțatori și nu în ultimul rând vă va ajuta la organizarea și cunoaștere propriei afaceri.Structura Planului de Afaceri1. Titlul.Trebuie să fie cât mai sugestiv, de exemplu "Plan de afaceri al .... cu privire la ......" sau "Plan de afaceri al.... pe anul ....", etc. Titlul se trece pe prima pagină alături de datele de contact și identificare.

2. Cuprins.Un index cu capitolele planului de afaceri și cu numărul paginilor la care se regăsesc acestea.

3. Introducere.Rezumatul pe scurt al obiectivelor planului de afaceri și structura lui. Fără prea multe detalii.

4. Descrierea afacerii.În acest capitol veți descrie afacerea.

5. Echipa și managementul .Descrierea colectivului, echipei dumneavoastră și rolul pe care îl deține fiecare membru în managementul afacerii.

6. Prezentare produse si (sau) servicii.Descrierea calităților și neajunsurilor produselor sau serviciilor dumneavoastră. Îmbunătățirile pe care doriți să le aduceți pe viitor sau noile linii de producție pe care doriți să le realizați.

7. Analiza pietei.Prezentarea pieței de desfacere a produselor și serviciilor firmei:

a) numarul clienților existenți și potențiali

b) mărimea pieței de desfacere

c) concurența existentă la acestă oră pe piața

d) tendințele de evoluție a pieței

Tot ce se poate spune despre piața căreia i se adresează produsele și serviciile afacerii.

8. Obiective. Estimare realistă a targhetului (obiectivelor) afacerii pe termen scurt și pe termen lung. Se pot face estimări atât în varianta optimistă cât și în cea pesimistă.

9. Strategia firmei sau afacerii și implementarea ei.Strategia de introducere a produselor sau serviciilor pe piața sau de menținere a vânzărilor la un nivel optim, dacă produsele și serviciile afacerii sunt deja pe piață. De asemeni puteți vorbi despre strategia de marketing și modul în care vă gîndiți să o implementați.

10. Informații financiare.De multe ori acesta este cel mai important capitol al unui plan de afaceri, mai ales în cazul atragerii de fonduri sau atragerii de investitori. De multe ori chiar investitorii sau băncile cărora le prezentați planul de afaceri, vă pot oferi modele pentru acest capitol.De regulă aceste informații financiare cuprind, dar nu se limiteaza la:

a) informații și raporturi contabile

b)fluxuri monetare periodice (trimestriale, lunare, anuale, etc.)

c) estimari ale vanzărilor, veniturilor sau cheltuielilor trimestriale, lunare sau anuale ale afacerii și așa mai departe, în funcție de cerințele investitorilor sau băncilor cărora le prezentați respectivul plan de afaceri.

11. Anexe si alte documente.Investitorii sau băncile pentru care intocmiți respectivul plan de afaceri au cerințe specifice cu privire la informații și documente pe care le veți atașa la planul de afaceri.Ei vor numi anexele și documentele de care sunt interesați.Indiferent dacă aveți sau nu nevoie de investitori, parteneri sau finanări, de un plan de afaceri aveți nevoie fie și numai pentru uzul propriu.

Un plan de afaceri vă ajută să vă cunoașteți mai bine propria afacere și să vedeți cu mai multă claritate oportunitățile și strategiile pe care trebuie să le puneți în practică.